Werkwijze

Wij werken volgens het Huidtherapeutisch Methodisch Handelen, hierdoor kunnen wij op efficiënte en doeltreffende wijze behandelplannen opstellen en dit inzichtelijk maken voor de cliënt.

 

Aanmelding
U meldt zich aan door telefonisch, per mail of via het contactformulier op de website contact met ons op te nemen. Er wordt een afspraak ingepland voor een intakegesprek.

 

Verwijzing
Neem de verwijzing van de (huis)-arts mee, indien u deze heeft gekregen. Wilt u de therapie declareren bij de zorgverzekering dan is vaak een verwijzing nodig. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekering om u te laten informeren over de correcte en actuele voorwaarden.

 

Intake en onderzoek
Om u een zo doeltreffend mogelijke behandeling aan te bieden, vindt er eerst een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek vertelt u hoe en wanneer uw klachten zijn begonnen, wat u er zelf al aan gedaan heeft en wat uw verwachting is van de therapie. Wij bekijken uw huid om een totaalbeeld van uw huidklacht te krijgen, waarna we het behandelplan opstellen en aan u voorleggen.

 

Behandelplan
Het behandelplan dat aan u wordt voorgelegd, is de meest effectieve en efficiënte werkwijze en bestaat uit een actieve behandelfase en een onderhoudsfase. Tijdens de behandelfase willen we in een zo kort mogelijk tijd zo veel mogelijk resultaat behalen. Als het gewenste resultaat is bereikt, wordt een rustpauze ingelast. Dit is de start van de onderhoudsfase. Tijdens de eerst volgende afspraak wordt beoordeeld hoe de huid heeft gereageerd tijdens de rustperiode en wordt een onderhoudsplan opgesteld. Tijdens de onderhoudsfase wordt de therapie zo ingericht dat u zo min mogelijk op de praktijk komt en toch een zo goed mogelijk resultaat behoudt.

 

Behandeling
Aan het begin van elke behandeling wordt u gevraagd welk resultaat de voorgaande behandeling heeft bereikt. Hierop passen we de behandeling aan.
Het te behandelen gebied ontbloot u en u gaat zitten of liggen op de behandelbank. Voorafgaand aan en tijdens de behandeling wordt u verteld wat er gaat gebeuren en er wordt uitgelegd waarom we dat doen. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze te allen tijde stellen.
Na de behandeling geven we aan wat we bereikt hebben tijdens de behandeling, wat u zelf kunt verwachten na de behandeling en geven we tips en adviezen.

Om steeds meer resultaat te krijgen wordt gedurende de actieve behandelfase steeds intensiever gewerkt, waarvoor andere technieken gebruikt worden. Hierdoor lijken de behandelingen in grote lijnen erg op elkaar, maar kunnen inhoudelijk door gebruik van andere materialen of andere massagetechnieken toch van elkaar verschillen.

 

Een consult/ behandeling bestaat uit ontvangst, bespreken en beoordelen van het resultaat van voorgaande behandeling, de behandeling, het geven van tips en adviezen, de betaling en het maken van een nieuwe afspraak.

 

Evaluatie
Na enkele behandelingen vindt een tussentijdse evaluatie plaats. Tijdens deze evaluatie staan we stil bij het verschil tussen de huidklacht voor aanvang van de therapie en het tot dan toe bereikte resultaat. Hierbij wordt aandacht besteedt aan wat uw ervaring is en wat onze bevindingen zijn. Mocht blijken dat de huid niet reageert zoals verwacht, dan passen we de behandeling daarop aan.

De laatste behandeling is de eindevaluatie. We bespreken welk resultaat bereikt is, wat uw ervaringen zijn en wat onze bevindingen zijn. De conditie van de huid op dat moment wordt in kaart gebracht en gedocumenteerd.

 

Toekomst
Mocht u in de toekomst weer klachten krijgen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Afhankelijk van de klachten kunnen wij u tips en adviezen geven of aanraden om de therapie weer op te starten.

Afspraak maken?