Fasciatechniek

dermaflow_banner_behandeling_techniek

De fasciatechniek, connective tissue release of bindweefseltechniek, wordt toegepast bij de behandeling van oedeem. Om deze techniek toe te kunnen passen hebben wij de cursus Fasciatechniek van Willie Fourie gevolgd.

Fascia

DermaFlow

De fascie of fascia is een vlies dat alle organen en structuren in ons lichaam omgeeft. Het ligt aaneengesloten door ons hele lichaam en maakt van het lichaam één samenhangend, functionerend geheel. De fascia bevat veel water en is daardoor een soepele bindweefsellaag. Deze laag zorgt er voor dat alle structuren ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. Ze glijden over de vochtige bindweefsel laag. Het lichaam kan optimaal functioneren.

Klachten

Door onder andere littekens door operatie of ongeval, bestraling en ontstekingen wordt de soepelheid van deze laag verminderd. Het kan gaan verkleven, vastzitten, verharden en fibrose veroorzaken. Het lichaam is in staat deze veranderingen zelf op te lossen, tenzij er langdurig en veelvuldig problemen bestaan. Het aangedane gebied wordt hard, stug en minder flexibel, waardoor zenuwpijnen, stijfheid en bewegingsbeperkingen ontstaan. De bloed en lymfcirculatie verslechterd met oedeem als gevolg.

Behandeling

Tijdens het onderzoek wordt de fasciale verandering opgespoord. Het kan zijn dat deze ver van de klacht ligt. Bijvoorbeeld lymfoedeem in de onderarm kan veroorzaakt worden door een verkleving van de fascia in de oksel. De behandeling is er op gericht deze verkleving te mobiliseren. De laag neemt weer water op, waardoor de soepelheid verbeterd en de klachten verminderen.

Deze behandeling wordt geïntegreerd in de oedeemtherapie, waarbij manuele lymfdrainage wordt afgewisseld met fasciatechnieken.

Los gemaakte fasciale verklevingen komen niet meer terug. Voorwaarde is dat het gebied soepel gehouden wordt door middel van onbelaste bewegingen. Als bijvoorbeeld een ledemaat niet voldoende of niet op de juiste manier wordt bewogen, kan de verkleving terug komen.

Hoe ziet een behandeling eruit?

Voorafgaand aan de behandeling wordt u gevraagd wat uw klachten zijn. Deze klachten zijn bepalend voor de behandeling en welke techniek gebruikt wordt. U ontbloot het probleemgebied en gaat liggen of zitten op de behandelbank. Voorafgaand aan en tijdens de behandeling wordt u verteld wat er gaat gebeuren en er wordt uitgelegd waarom we dat doen. Tijdens het onderzoek worden verklevingen opgespoord. Met verschillende fasciatechnieken worden deze behandeld. De therapie kan soms gevoelig of pijnlijk zijn, maar nooit zo erg dat u dit niet kunt verdragen. Na de behandeling geven we aan wat we bereikt hebben tijdens de behandeling, wat u zelf kunt verwachten na de behandeling en geven we tips en adviezen.

Resultaat/Verwachting

Direct na de behandeling kan het behandelde gebied wat beurs en warm aanvoelen. Ook kan oedeem licht verergeren. Dit is een teken dat de therapie effect heeft gehad. Dit verdwijnt binnen een dag. De klachten bij aanvang van de therapie verminderen vanaf de eerste behandeling.

Fasciatechniek

Tips en adviezen

DermaFlow

Beginnende verklevingen worden door voldoende en juist uitgevoerde bewegingen vanzelf hersteld. Mocht dit niet gebeuren dan is therapie noodzakelijk om verergering van klachten te voorkomen.

Vergoeding en verwijzing

DermaFlow

Fasciatechniek passen wij toe bij lymfoedeem en wordt vergoed als lymfoedeemtherapie. Lymfoedeemtherapie wordt door de zorgverzekering uit het pakketje fysiotherapie vergoed en wordt onderverdeelt in chronisch en niet-chronisch. Hier gelden verschillende vergoedingsvoorwaarden voor:

 • Chronisch lymfoedeem: de eerste 20 behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Mocht u geen of een beperkte aanvullende verzekering hebben, dan komen de (overige) behandelingen tot en met de 20e behandeling voor uw eigen rekening.
  Vanaf de 21e behandeling worden alle medisch noodzakelijke behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Deze kosten worden verrekend met uw eigen risico.
  Verwijzing is noodzakelijk. Enkele verzekeringen vragen specifiek om een verwijzing van een medisch specialist.
 • Niet-chronische indicatie: Alle behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Mocht u geen of een beperkte aanvullende verzekering hebben dan komen de (overige) behandelingen voor uw eigen rekening.
  De regels over verwijzing is niet eenduidig. Wij kunnen nagaan of er een verwijzing nodig is. Met verwijzing is altijd goed.

Wilt u zeker weten dat u op de hoogte bent van de correcte en actuele voorwaarden, neemt u dan zelf contact op met uw zorgverzekering.

 

Klik hier en kijk voor de actuele tarieven onder het kopje  Oedeemtherapie en Littekentherapie.

Contact opnemen

  De praktijk is gesloten tot en met 2 juni.
  Vanaf 3 juni zal ik bericht lezen en indien nodig beantwoorden.

  Momenteel werk ik met een wachtlijst.

  Vul gerust het contactformulier in dan zal ik contact met u opnemen.

  Afspraak maken?