Fill and Flush

19 dec Fill and Flush

Op deze foto ziet u mij, tijdens de cursus, een onderarm
met de Fill and Flush techniek behandelen

‘Manuele lymfdrainage, maar dan beter!’

Al tientallen jaren wordt oedeem behandeld met manuele lymfdrainage. Deze techniek is nu verbeterd en goed onderbouwd en wordt Fill and Flush genoemd. Dit jaar werd de pittige scholing voor het eerst in Nederland gegeven. Na het behalen van de examens mag ik mij, samen met elf collega therapeuten, de eerste gecertificeerde Fill and Flush therapeut van Nederland noemen.

In juli heb ik het eerste deel van de opleiding FG MLD gevolgd. Dit staat voor Fluoroscopy Guided Manuele Lymphdrainage. Door nieuwe onderzoekstechnieken is het mogelijk om de oppervlakkige lymfevaten zichtbaar te maken. Het kan toegepast worden op een bestaand lymfoedeem, waardoor de lymfafvloed na een operatie en bij primair lymfoedeem zichtbaar gemaakt kan worden. We noemen dit lymfmapping en wordt in een zeer beperkt aantal ziekenhuizen in België en Nederland uitgevoerd.

Inmiddels hebben duizenden lymfoedeempatiënten over de hele wereld lymfmapping ondergaan, waardoor een steeds duidelijker beeld ontstaat welke route de lymfe neemt na een operatie. Door het inzichtelijk maken van de oppervlakkige lymfstroom kan ook de effectiviteit van de bestaande manuele lymfdrainage beoordeeld worden. Blijkt dat dit veel beter kan. Het team van artsen en therapeuten uit Engeland, België en Frankrijk hebben de manuele lymfdrainage verbeterd. Deze techniek wordt Fill and Flush genoemd. Bij deze techniek worden werkende lymfcollectoren opgespoord. Het oedeem wordt daarnaartoe gebracht met de oedeemflush en in de werkende lymfcollector gebracht door de filltechniek. Vervolgens wordt de lymfe verder afgevoerd naar de eerste lymfknopen. De therapie is duidelijk anders ten opzichte van de bestaande manuele lymfdrainage waar al tientallen jaren mee gewerkt wordt.

Om deze geheel vernieuwde manuele lymfdrainage techniek te mogen toepassen in de praktijk, heb ik examen gedaan. In juli heb ik mijn theorie examen gehaald en inmiddels ben ik ook geslaagd voor het praktijk examen. Hiermee behoor ik tot de eerste elf gecertificeerde therapeuten van Nederland en mag ik mij gecertificeerd Fill and Flush therapeut noemen.

Inmiddels behandel ik cliënten met deze techniek en ervaar dat oedeem en verhardingen sneller verminderen. Het is een zachte techniek, waardoor het over het algemeen als aangenaam ervaren wordt door de cliënt.

Met dank aan de faciliterende toewijding van Katinka Rutjes van Varodem Academy en het leerzame enthousiasme van Jane Wigg van Lymphoedema Training Academy.

Geen reactie's

Geef een reactie
Afspraak maken?